20 − 3 =

Dzień skupienia dla rodziców księży i kleryków 12 marca 2023

W niedzielę 12.03. odbył się w naszym seminarium wielkopostny dzień skupienia dla rodziców księży i kleryków.

Rozpoczęliśmy go w kaplicy modlitwą brewiarzową oraz słowem ks. bp. Piotra Przyborka. Następnie przeszliśmy na chwilę integracji do refektarza pocysterskiego, gdzie mogliśmy porozmawiać i napić się razem kawy.

Następnym punktem była msza święta pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Szerszenia – rektora naszego seminarium. W homilii wygłoszonej przez ks. prorektora Łukasza Grelewicza, poruszone zostały tematy dziecięctwa bożego i bożej troski o każdego z nas, oraz przyjaźni. Ks. prorektor podkreślił też znaczenie rodziców w procesie rozwoju powołania kapłańskiego i dorastania młodego kandydata do święceń.

Po obiedzie zjedliśmy obiad na seminaryjnym refektarzu oraz każdy powiedział parę słów o sobie. Ostatnią częścią tego spotkania były gorzkie żale z kazaniem pasyjnym ojca duchownego – ks. Jana Uchwata. Kaznodzieja mówił o męce Chrystusa, nawiązując przy tym do bólu i poświęceń, które muszą podejmować rodzice wychowując swoje dzieci.

Był to bardzo miły czas odnowienia duchowego i spotkania w rodzinnym gronie – czekamy na kolejny dzień skupienia dla naszych rodziców!