19 − seventeen =

Droga krzyżowa ze wspólnotą AA 2 kwietnia 2019

Droga krzyżowa jest szczególnym nabożeństwem, w którym człowiek kroczy za Chrystusem  i rozważa sens cierpienia. Jego krew i męka oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Miłosierdzie Boże jest niezgłębione, pragnie dotknąć każdego z nas bez wyjątku.

Dzisiaj w naszym seminarium doszło do szczególnego spotkania ze wspólnotą AA. Wraz z ich rodzinami spotkaliśmy się na seminaryjnych krużgankach, gdzie rozważaliśmy mękę naszego Zbawiciela. Warto dodać, że dziś przypada kolejna rocznica śmierci Jana Pawła II, który przed laty modlił się również w tym samym miejscu co my. Patronował on naszemu spotkaniu.

Obecność wspólnoty AA była dla nas niezwykłym świadectwem wiary i trwania przy Chrystusie do samego końca, po przez niezłomną walkę z samym sobą. W każdym z członków tej grupy mogliśmy dziś ujrzeć osobę Chrystusa. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach i nie bójmy się okazywać wsparcia ludziom potrzebującym naszej pomocy.