three × four =

Bałtycki Festiwal Nauki w GSD

Gdańskie Seminarium Duchowne we współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową organizowaną w ramach XVIII Bałtyckiego Festiwalu Nauki, której tematem przewodnim będzie „Kościół na Pomorzu w wymiarze historycznym, kulturowym i sakralnym” w 200. rocznicę bulli Piusa VII De salute animarum. Jej konsekwencją było uregulowanie granic diecezji katolickich w Prusach i przyłączenie Gdańska do diecezji chełmińskiej. Wspomniana rocznica jest okazją, by spojrzeć na wspólną spuściznę i dziedzictwo historyczno-kulturowe Kościołów lokalnych Pomorza, tworzących dzisiaj Metropolię Gdańską. Wśród referentów mamy nadzieję gościć m.in. ks. prof. Jana Walkusza z KUL-u.
Konferencja rozpocznie się w środę 19 maja br. o godz. 15.00 w Auli im. Jana Pawła II przy ul. bpa Edmunda Nowickiego 2 w Gdańsku-Oliwie. Spotkanie będzie w całości transmitowane za pośrednictwem Facebooka przez profil Gdańskiego Seminarium Duchownego. Szczegółowy plan konferencji zostanie przedstawiony w późniejszym terminie.
Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w tym wydarzeniu.

Dodano: 24 kwietnia 2021