1 + eleven =

Archidiecezjalne obchody Niedzieli Palmowej oraz XXXIV Światowego Dnia Młodzieży 14 kwietnia 2019

Archidiecezjalne Święto Młodych odbywało się pod hasłem: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Jesteśmy budowlą żywych kamieni”. Uroczystości w Wejherowie rozpoczęły się tradycyjnie od Misterium wjazdu Jezusa do Jerozolimy. W nowej lokalizacji – na terenie Węzła Śmiechowo Północ – zgromadziły się setki parafian i gości z palmami.

Procesja przeszła na plac przy budującym się kościele parafialnym pw. św. Karola Boromeusza, gdzie abp Sławoj Leszek Głódź przewodniczył Mszy św. Wraz z metropolitą przy ołtarzu modlili się również biskupi pomocniczy Wiesław Szlachetka oraz Zbigniew Zieliński, a także kilkunastu kapłanów.

Hierarcha zwracając się do młodych wyjaśnił, że młodość to czas, w którym buduje się nową przyszłość. – Kościół dostrzega, że młodzi zmagają się z wieloma problemami, stają przed trudnymi wyborami i chce im towarzyszyć, bo to nakaz miłości i zatroskania o ich dziś i o jutro. Jak mówił papież Franciszek do młodych w czasie Mszy Świętej Posłania na Polu św. Jana Pawła II: „Nie jesteście przyszłością, lecz Bożym teraz. On was zwołuje i wzywa was w waszych wspólnotach i miastach, by pójść w poszukiwaniu dziadków, dorosłych, aby stanąć na nogi i razem z nimi zabrać głos i spełnić marzenie, z jakim Pan was wymarzył” – przytoczył abp Głódź.