eighteen − 4 =

Akolitat 9 grudnia 2017

W sobotę, 9 grudnia 2017 r., bp Zbigniew Zieliński udzielił posługi akolitatu dziesięciu braciom z IV roku. Ceremonia miała miejsce podczas uroczystej Mszy świętej w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni-Obłużu.

Przyjęcie posługi akolitatu to wkroczenie w kolejny etap seminaryjnej formacji. Od tej pory nasi bracia stali się nadzwyczajnymi szafarzami Eucharystii. Akolici są posłani, by udzielać Komunię świętą podczas Mszy świętej i podczas wizyt u osób chorych. Do zadań akolity także należy puryfikacja (czyszczenie) naczyń liturgicznych oraz przygotowywanie wiernych do udziału we Mszy świętej, nieustanne pogłębianie miłości do Chrystusa, przygotowywanie uroczystości w parafii i pomoc potrzebującym.

Przez szczególną bliskość z Najświętszym Sakramentem klerycy powinni jeszcze bardziej upodabniać się do Chrystusa, który daje siebie samego w Eucharystii.

Zobacz galerię wydarzenia