14 + seven =

Akademia Lektora – 9. spotkanie 13 stycznia 2018

W sobotę, 13 stycznia 2018 r., o godzinie 10.00 rozpoczęło się kolejne spotkanie Akademii Lektora.

Część biblijna dotyczyła treści i interpretacji Listu do Galatów. W ramach wykładów dotyczących liturgii nasi klerycy wyjaśnili znaczenie słów i gestów występujących w obrzędach wstępnych Mszy świętej. Blok teologii duchowości był skoncentrowany na cnotach i wadach w życiu wewnętrznym człowieka. Następnie klerycy przeprowadzili lectio divina, czyli czytanie Pisma Świętego połączone z krótką medytacją i podzieleniem się owocami spotkania. Na koniec nasi goście odmówili wspólnie z alumnami Godzinę Czytań w seminaryjnej kaplicy.

Następne spotkanie Akademii Lektora odbędzie się 24 lutego 2018 r. Serdecznie zapraszamy!