nine + 4 =

12. rocznica święceń kapłańskich Księdza Prorektora 7 czerwca 2018

W czwartek, 7 czerwca, obchodziliśmy w seminaryjnej wspólnocie 12. rocznicę święceń kapłańskich ks. prorektora Krzysztofa Szerszenia. W uroczystej Eucharystii uczestniczyli wszyscy kapłani wyświęceni w 2006 roku, tj.:

 • ks. dr Łukasz Białk
 • ks. Tomasz Błaszków
 • ks. Adam Cholcha
 • ks. Janusz Herman
 • ks. Mariusz Lis
 • ks. Sylwester Malikowski
 • ks. Janusz Steć
 • ks. Marek Styn
 • ks. dr Krzysztof Szerszeń
 • ks. Wojciech Ulasiński
 • ks. Waldemar Waluk
 • ks. Piotr Weigelt
 • ks. Bartłomiej Wittbrodt
 • ks. dr Michał Wolszon