4 × two =

Przywitanie Ks. Rektora Krzysztofa1 czerwca 2017