5 − 1 =

Przywitanie Ks. Rektora Krzysztofa1 czerwca 2017