five × four =

Dzień Przyjaciół GSD 28 maja 2017

Św. Augustyn napisał, że „przyjaźń jest najsłodszą słodyczą ziemi”. Tak samo najprzyjemniejszym dniem w ciągu formacji seminaryjnej jest spotkanie z przyjaciółmi, którzy wspierają kleryków na wszelkie możliwe sposoby. 28 maja do naszego Seminarium przybyli członkowie Towarzystwa Przyjaciół Gdańskiego Seminarium Duchownego, aby spotkać się z alumnami i przełożonymi oraz by dowiedzieć się co w ostatnim roku wydarzyło się we wspólnocie seminaryjnej. Punktem centralnym była Msza św. w Archikatedrze Oliwskiej, sprawowana przez księdza rektora Krzysztofa Kinowskiego. Eucharystię poprzedził koncert organowy, zorganizowany specjalnie dla naszych gości. Następnie nasi przyjaciele mieli okazję uczestniczyć w części artystycznej, gdzie pokazano typowy dzień kleryka. Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewem oraz nabożeństwem majowym.


Modlitwa Przyjaciela

Panie Jezu Chryste, polecam Ci Gdańskie Seminarium Duchowne, wszystkich, którzy tę wspólnotę stanowią: księdza Arcybiskupa, wychowawców, wykładowców, pracowników, a szczególnie kleryków przygotowujących się do przyjęcia święceń kapłańskich.

Proszę Cię Panie, aby dom seminaryjny nigdy nie był pusty.

Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić rybakami dusz. Spraw, by wszyscy, którzy poszli za Tobą, przedłużali tu, na ziemi, Twoją misję, budowali Mistyczne Ciało – Kościół i byli solą ziemi i światłością świata.

Maryjo, uproś dla nich obfite łaski Ducha Świętego, dar modlitwy i wyrzeczenia, dar miłosiernego serca oraz ducha służby na miarę wyzwań naszych czasów.

Wychowawczyni powołań kapłańskich, módl się za nami.

Zobacz galerię wydarzenia