10 − eight =

25 lat Święceń Kapłańskich 23 maja 2017

23 maja 2017 r. wspólnota seminaryjna uczestniczyła w uroczystej Mszy św. z okazji srebrnego jubileuszu święceń kapłańskich. Liturgii przewodniczył Metropolita Gdański, Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.

Homilię podczas Eucharystii wygłosił ks. Jacek Tabor, proboszcz parafii św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku. Po homilii jubilaci odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie.

Święcenia kapłańskie w 1992 roku poprzedziło ogłoszenie bulli Totus Tuus Poloniae populus, ustanawiającej nowy podział terytorialny Kościoła w Polsce. W roku tym święcenia kapłańskie przyjęło 12 diakonów, którzy ukończyli Biskupie Seminarium Duchowne w Gdańsku. W Pelplinie wyświęcono wówczas 35 księży, z których14 z nich podjęło posługę w archidiecezji gdańskiej, 12 w diecezji pelplińskiej, 8 w toruńskiej, a jeden we włocławskiej. Do diecezji gdańskiej inkardynowanych jest w sumie 26 księży wyświęconych w 1992 roku.

Po Mszy św. jubilaci udali się na uroczyste śniadanie w naszym refektarzu.

Zobacz galerię wydarzenia