17 + 4 =

Wierni Bogu i ojczyźnie

„Byli, jakże liczni, męczennicy II wojny światowej za wiarę, za prawdę, za miłość do Ojczyzny. Kościół rozpoznał i potwierdził świętość 108 spośród nich. Wyniósł ich na ołtarze podczas Mszy świętej beatyfikacyjnej, odprawionej w dniu 13 czerwca 1999 roku, na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego przez św. Jana Pawła II.

108 synów i córek naszego narodu, którzy – to słowa Jana Pawła II – oddali życie dla Chrystusa, oddali życie doczesne, aby posiąść je na wieki w Jego chwałę (…) wpisują się w dzieje świętości Ludu Bożego pielgrzymującego od ponad tysiąca lat po polskiej ziemi (…) Są świadectwem zwycięstwa Chrystusa – darem i przywracającym nadzieję”.

Błogosławiony ks. Bronisław Komorowski – kapłan wedle Serca Jezusowego. I ci, pozostali, gdańscy i pomorscy męczennicy II wojny światowej wyniesieni do chwały błogosławionych. Ks. Marian Górecki, duszpasterz gdańskiej Polonii, szczególnie oddany młodzieży, współtowarzysz męczeńskiej drogi ks. Komorowskiego w Stutthoffie, tak jak i on rozstrzelany 22 marca 1940 r – w Wielki Piątek.

Błogosławieni męczennicy II wojny światowej, pośród nich błogosławieni męczennicy pomorscy „wołają do naszych serc: Uwierzcie, że Bóg jest miłością! Uwierzcie na dobre i na złe! Obudźcie w sobie nadzieję! Niech ta nadzieja wyda w was owoc wierności Bogu we wszelkiej próbie”.

W piątek, 22 marca 2019, wypada 79. rocznica zamordowania dwóch kapłanów – ks. Mariana Góreckiego oraz ks. Bronisława Komorowskiego. Błogosławiony Bronisławie, Błogosławiony Marianie, błogosławieni męczennicy Gdańscy i Pomorscy, orędujcie przed Bożym tronem za Gdańskiem, za Trójmiastem, za naszą Archidiecezją, za Ludem Bożym nowego tysiąclecia wiary, który, za waszym wzorem, wzorem tylu polskich pokoleń, złożył nadzieję w Chrystusie, usłyszał słowo prawdy, Dobrą Nowinę o zbawieniu (por. Ef 1, 12).

Źródło:
Z homilii św. Jana Pawła II podczas Mszy świętej beatyfikacyjnej.
Z homilii ks. abp. Sławoja Leszka Głodzia, wygłoszonej 30 sierpnia 2009 roku.


Dodano: 24 marca 2019