one + 19 =

Rocznica ustanowienia Archidiecezji Gdańskiej

W poniedziałek, 25 marca, obchodzimy rocznicę ustanowienia Archidiecezji Gdańskiej.

Papież Jan Paweł II 25 marca 1992 bullą Totus Tuus Poloniae populus (łac. Cały Twój lud w Polsce) dokonał reorganizacji podziału administracyjnego Kościoła katolickiego w Polsce. Była to największa reorganizacja Kościoła  w Polsce od 1945.

Zgodnie z główną zasadą bulli: „zbliżenie biskupów do wiernych”, doszło do znacznego zmniejszenia powierzchni terytorialnej wielu archidiecezji i diecezji. Zatem powołano nowe diecezje, a 8 diecezji podniesiono do rangi archidiecezji. Rozłączono archidiecezję gnieźnieńską i warszawską, które były dotychczas związane unią personalną w osobie arcybiskupa. Zmiany dotyczyły również składu Episkopatu Polski. Papież wyraźnie go odmłodził. Mianował 10 arcybiskupów, 7 biskupów, 11 ordynariuszy i 11 biskupów pomocniczych przeniósł do innych diecezji.


Dodano: 24 marca 2019