one × five =

Okres propedeutyczny

Formację seminaryjną poprzedza tzw. okres propedeutyczny, który dzisiaj rozpoczął się w Gdańskim Seminarium Duchownym. Jest to miesiąc przygotowawczy dla najmłodszych kleryków przed rozpoczęciem I roku studiów w seminarium. W tym czasie, pod opieką ojców duchownych, kandydaci do kapłaństwa mają okazję, by poznać siebie nawzajem, zawiązać rocznikową wspólnotę, zaprzyjaźnić się z seminaryjnymi murami, ale przede wszystkim, by na modlitwie utwierdzać się w dokonanym wyborze.

Otoczmy nowych kleryków modlitwą i prośmy dla nich o potrzebne Boże łaski, konieczne na drodze powołania.


Dodano: 3 września 2019