four × two =

Okres propedeutyczny 23 września 2019

Formację seminaryjną poprzedza tzw. okres propedeutyczny, który już 3 września rozpoczął się w Gdańskim Seminarium Duchownym. Jest to miesiąc przygotowawczy dla najmłodszych kleryków przed rozpoczęciem I roku studiów w seminarium. W tym czasie, pod opieką ojców duchownych, kandydaci do kapłaństwa mają okazję, by poznać siebie nawzajem, zawiązać rocznikową wspólnotę, zaprzyjaźnić się z seminaryjnymi murami, ale przede wszystkim, by na modlitwie utwierdzać się w dokonanym wyborze.

„Taki czas jest niewątpliwie potrzebny, aby odnaleźć także siebie w grupie, aby utworzyć wspólnotę. Sprzyjały temu liczne wyjazdy do istotnych dla naszej archidiecezji miejsc. Oddaliśmy cześć obrońcom Westerplatte, modliliśmy się na cmentarzu garnizonowym przy grobach Inki i Zagończyka, zwiedziliśmy gdańską starówkę, górę gradową, odwiedziliśmy wiele parafii i zakonów oraz sopockie hospicjum.

Wraz z ojcami duchownymi – ks. Wojciechem i ks. Janem – wyjechaliśmy na teren Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, aby tam – w Sznurkach – spędzić ostatnie dni przed rozpoczęciem roku akademickiego na modlitwie i pracy pośród jezior i lasów.

W ramach naszej wycieczki złożyliśmy wizytę Matce Boskiej Sianowskiej, poznaliśmy historię zakonu Kartuzów na ziemiach polskich, a także modliliśmy się na kalwarii w Wielu.

Wieczorne mecze, zarówno grane, jak i oglądane, wzmocniły nas, jako wspólnotę, a praca przy malowaniu ławek, stołów, placów oraz konserwacja bram w Ośrodku Duszpasterstwa Ludzi Morza w Sznurkach nauczyła nas dawać z siebie to, co w nas najlepsze. W końcu – zgodnie z benedyktyńską regułą Ora et labora – wiemy, że praca uczy nas pokory i uświęca.

Nasz propedeutyk dobiega końca. Przyszedł czas, aby z pełnym optymizmem, ale i odpowiedzialnością wkroczyć w pierwszy rok akademicki, aby na dobre rozpocząć naszą formację ku kapłaństwu” – relacjonują pełni entuzjazmu klerycy pierwszego roku.

Zachęcamy do lektury krótkiego wywiadu, w którym można zapoznać się z sylwetkami alumnów I roku: https://gdansk.gosc.pl/doc/5833180.Przekroczyli-prog-nowego-domu

foto: Gość Gdański / GSD