twelve + 9 =

10. rocznica ingresu Księdza Arcybiskupa Metropolity do Archikatedry 22 kwietnia 2018

Alumni wezmą udział w uroczystościach w Archikatedrze Oliwskiej z okazji 10. rocznicy ingresu Księdza Arcybiskupa Metropolity.