8 − three =

Wykładowcy

Wykładowcy Przedmioty
ks. prof. UKSW dr hab. Janusz Balicki Teologia moralna
ks. prof. UKSW dr hab. Maciej Bała Filozofia Boga
ks. dr Ireneusz Baryła Teologia rodziny
ks. prof. dr hab. Wojciech Bęben Antropologia filozoficzna
ks. dr Łukasz Białk Teologia duchowości
ks. dr Tomasz Biedrzycki Katolicka nauka społeczna
ks. prof. AMuz dr hab. Jacek Bramorski Spowiednictwo
Teologia moralna
mgr Paweł Chybczyński Wychowanie fizyczne
ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz Dydaktyka
Metodyka pracy naukowej
Pedagogika
Prawo oświatowe
Socjologia rodziny
Wstęp do filozofii
ks. dr Marek Czajkowski Misjologia
ks. dr Tomasz Czapiewski Historia sztuki
Homiletyka
Konserwacja zabytków
ks. dr Andrzej Dańczak Teologia dogmatyczna
Wprowadzenie w chrześcijaństwo
ks. dr Krzysztof Drews Teologia pastoralna
Współczesne zagadnienia duszpasterskie
ks. dr Marcin Gałczyński Prawo kanoniczne
ks. dr Krzysztof Grzemski Nowy Testament
ks. dr Łukasz Idem Katechetyka
ks. dr Janusz Jasiewicz Muzyka kościelna
Chór seminaryjny
ks. dr Leszek Jażdżewski Historia Kościoła
mgr Jolanta Kaufhold Język włoski
ks. dr Krzysztof Kinowski Stary Testament
ks. dr Krystian Kletkiewicz Liturgika
dr Martyna Koszkało Historia filozofii
o. dr Ryszard Kuczer OMI Teologia moralna
ks. dr Maciej Kwiecień Formy komunikacji werbalnej
Kultura języka polskiego
Kultura życia kapłańskiego
Proseminarium
Teologia mediów
prof. dr hab. Mikołaj Majkowicz Psychologia
ks. dr Jacek Meller Elementy filozofii nauki
Etyka filozoficzna
Logika
Metafizyka
Teoria poznania
ks. dr Krzysztof Niedałtowski Religiologia
ks. dr Andrzej Penke Teologia dogmatyczna
ks. prof. dr hab. Jan Perszon Teologia fundamentalna
ks. dr Mirosław Piskozub Psychologia
ks. mgr lic. Mirosław Przechowski Filozofia przyrody
Historia filozofii
ks. dr Piotr Przyborek Geografia biblijna
Historia biblijna
Wstęp do Pisma Świętego
ks. dr Grzegorz Rafiński Nowy Testament
ks. prof. UG dr hab. Adam Romejko Filozofia polityki
Teologia dogmatyczna
Teologia fundamentalna
Wstęp do teologii
ks. dr Edmund Skalski Liturgika
ks. dr Bartłomiej Stark Katechetyka
ks. prof. UG dr hab. Grzegorz Szamocki Język grecki
Język hebrajski
Stary Testament
Teologia biblijna
ks. dr Krzysztof Szerszeń Wykład monograficzny
ks. bp dr Wiesław Szlachetka Stary Testament
ks. dr Grzegorz Świst Prawo wyznaniowe
ks. dr Fabian Tokarski Teologia duchowości
ks. dr Jan Uchwat Kierownictwo duchowe
Teologia moralna
Wybrane problemy bioetyki
prof. UG dr hab. Jean Ward Język angielski
ks. dr Jerzy Więcek Język łaciński
Prawo kanoniczne
ks. dr Krystian Wilczyński Ekumenizm
Historia Kościoła
Patrologia
ks. bp dr Zbigniew Zieliński Teologia pastoralna
ks. dr Stanisław Zięba Muzyka kościelna
mgr Beata Żarnecka Emisja głosu
mgr Mariusz Żarnecki Fonetyka pastoralna