14 − 13 =

Poświęcenie Bursztynowego Ołtarza Ojczyzny16 grudnia 2017