17 + 6 =

Poświęcenie Bursztynowego Ołtarza Ojczyzny16 grudnia 2017